۵۳ - ۸۸۱۵۳۵۵۰ (۰۲۱)
۵۳ - ۸۸۱۵۳۵۵۰ (۰۲۱)
۵۳ - ۸۸۱۵۳۵۵۰ (۰۲۱) - (فکس : داخلی ۱۲۰)
info@moshaf.org
تهران، بزرگراه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، روبروی مصلی تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان شماره ۶